יצירת קשר
נשמח לענות לכל שאלה, אנא מלאו את הפרטים וניצור קשר בהקדם.
מקרקעין ונדל"ן

כעורכי דין לדיני מקרקעין, נעניק ליווי וייצוג משפטי בתחומים הבאים:

  • עריכת חוזי שכירות ודיירות מוגנת.
  • רישום פעולות ועסקאות במקרקעין: מכר, חכירה, הערת אזהרה, ירושה, משכנתא, פעולת תכנון, זיקת הנאה, זכות קדימה וכן צווים של בתי משפט ורשויות אחרות.
  • תביעות פינוי מנכס.
  • הסכמי מכר מקרקעין.
  • רישום בתים משותפים.
  • הסדר זכויות במקרקעין לפי פקודת הסדר זכויות במקרקעין.
  • תביעות לסעד הצהרתי בדבר זכויות במקרקעין.
  • רישוי עסקים.

משרדנו הינו בעל ניסיון ומומחיות רבה בטיפול משפטי בתחום עסקאות המקרקעין. משרדנו מעניק ליווי משפטי שוטף בנושאים הבאים: עריכת חוזי שכירות ודיירות מוגנת ;רישום פעולות ועסקאות במקרקעין: מכר, חכירה, הערת אזהרה, ירושה, משכנתא, פעולת תכנון, זיקת הנאה, זכות קדימה וכן צווים של בתי משפט ורשויות אחרות. כמו כן משרדנו צבר ניסיון רב בתחום תביעות פינוי מנכס וכן במסגרת תביעות לסעד הצהרתי בדבר זכויות במקרקעין.

עסקאות במקרקעין, לרבות רכישת זכויות במגרש או מבנה, מאופיינות אצל מרבית מאיתנו כעסקאות של "פעם בחיים". מעצם היותה עסקה הכרוחה באילוצים בירוקרטיים והתנהלויות מול הרשויות הרלוונטיות וכן שימת לב לכל פרט ופרט, מן הראוי הוא שעו"ד בעל ידע וניסיון בתחום ילווה אתכם החל מן הצעדים הראשונים של ניהול המשא ומתן ועד לסיום העסקה ורישומה.

רישום עסקאות וזכויות במקרקעין – הבטחת זכויות המבקש אגב הגשת הבקשה לרישום הינה עניין קריטי שכן עצם הגשת הבקשה לרישום טעונה המצאת מסמכים שונים. לדוגמא: בקשה לרישום עסקה במקרקעין, ובכלל זה: בעלות, משכנתא, שכירות, זיקת הנאה או זכות קדימה, טעונה צירוף המסמכים הבאים: שטר עסקה, נסחי רישום, ייפוי כוח, הסכמתו של צד שלישי לביצוע העסקה (כאשר הסכמתו דרושה על-פי דין), אישור תשלום של אגרות ומיסים וכיו"ב. לפיכך, עו"ד בעל ניסיון וידע בתחום המקרקעין יבטיח ללקוחו הליך רישום נכון ובטוח.

עורך דין לדיני מקרקעין יעניק ליווי משפטי גם בהגשת הבקשות הבאות: בקשה לרישום הערת אזהרה, בקשה לרישום ירושה, בקשה לרישום זכות קדימה בידי יורש במשק חקלאי, בקשה לרישום ראשון, בקשה לחידוש רישום, בקשה לרישום בית כבית משותף ובקשה לביטול רישום, בקשה לרישום תקנון או שינויו, פעולה תכנונית בדבר חלוקה/פיצול, איחוד וכיוב'.