יצירת קשר
נשמח לענות לכל שאלה, אנא מלאו את הפרטים וניצור קשר בהקדם.
מחלקת הוצאה לפועל

כעורכי דין לדיני הוצאה לפועל, נעניק ליווי וייצוג משפטי בתחומים הבאים:

  • ניהול תיקי חייבים וזוכים בהוצאה לפועל.
  • איחוד תיקים, בקשה לחייב מוגבל באמצעים, פשיטת רגל וליווי עד הפטר, ביטול עיכוב יציאה מהארץ, צו תשלומים, חקירות יכולת, בקשת רשות להתגונן.
  • מימוש פסקי דין והחלטות ביניים של בתי משפט אזרחיים או בתי דין.
  • החלטות בהליך פלילי המטילות הוצאות על מתלונן שווא.
  • פסק דין לאחר תביעה על סכום קצוב.
  • הסדר זכויות במקרקעין לפי פקודת הסדר זכויות במקרקעין.
  • ביצוע שטרות לרבות: שיקים, שטר משכנתא, משכון.

ייצוג חייבים -

משרדנו הינו בעל ניסיון ומומחיות רבה בייצוג חייבים בהוצאה לפועל.

משרדנו ייצג מאות חייבים בהוצאה לפועל אשר נקלעו לחובות, קטנים כגדולים, ומסוגים שונים.

במסגרת הטיפול המשפטי דואג משרדנו, במהירות, מהימנות ומקצועיות לעכב ולבטל הליכי הוצאה לפועל כנגד חייבים ; לאחד את תיקיהם ; לקבוע צו תשלומים אשר תואם את יכולתם הכלכלית ; ואף להביא לביטול הגבלות שהוטלו על החייבים, ובהן: הגבלות יציאה מהארץ, הגבלות על רישיון נהיגה ועוד.

במסגרת הרפורמה החדשה שמונהגת כעת בלשכות ההוצאה לפועל, משרדנו מייצג חייבים בהגשת בקשה להפטר בלשכת ההוצאה לפועל וזאת לשם קבלת הפטר חלוט על כלל חובותיו של החייב.

לנגד עינינו עומדת תמיד החתירה למזער ככל שניתן את הנזקים אשר עלולים להיגרם לחייב אגב ההליכים אשר ננקטים כנגדו בהוצאה לפועל.

ייצוג זוכים -

משרדנו הינו בעל ניסיון ומומחיות רבה בייצוג זוכים בהוצאה לפועל.

משרדנו ייצג בהצלחה רבה זוכים ובעלי חוב רבים בהוצאה לפועל (שיק או פסק דין), כאשר משרדנו השכיל לגבות את מרבית ואף כלל החוב, במקרים רבים, וזאת תוך כדי נקיטת פעולות אינטנסיביות ומהירות בהוצאה לפועל, לרבות הטלת עיקולים אצל צדדים שלישיים, הטלת הגבלות על רישיון הנהיגה של החייב, יציאתו מן הארץ והנפקדת דרכון ; ביצוע עיקולי מיטלטלין ומקרקעין, זימון לחקירות יכולת וכן כל פעולה משפטית ו/או מבצעית אחרת וזאת לצורך גביית החוב.

ההוראות קבועות ברובן בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1969 ובתקנות שהותקנו מכוחו.

הציטוט שלהלן מסכם יפה נושא מעט סבוך זה:

"פלוני חייב לאלמוני סכום כסף ואינו משלם ; יכול אלמוני לתבעו לדין, לקבל נגדו פסק דין ולנקוט נגדו בהליכים לפי חוק ההוצאה לפועל...בגדר הליכי ההוצאה לפועל יכול אלמוני לעקל את נכסיו של פלוני, לבקש מינוי כונס נכסים על נכסים מסויימים שהוא בעל זכות בהם, להביא למכירת הנכסים, לגרום לזימונו או להבאתו של פלוני לחקירת יכולת על מנת שפלוני יחוייב לשלם את החוב בשיעורים ולעיתים אף לגרום למאסרו של פלוני בשל ביזיון ההוצאה לפועל...”
ש' לוין וא' גרוניס, פשיטת רגל (הוצאת חברה ישראלית להכשרה מקצועית בע"מ, ירושלים, תשס"א-2000).

מערכת ההוצאה לפועל, אם כן, הינה הזרוע המבצעת של החלטות בית המשפט. הליכי ההוצאה לפועל מאפשרים למי שהוא בעל זכות, בין מכוח פסק דין ובין מכוח שטר, משכתנתא, משכון או אחר, לממש את זכותו נגד אדם אחר.

פתיחת ההליך בידי הזוכה ("בקשת הביצוע") והמצאת האזהרה לאחר מכן יכולה להביא להשתלשלות מעניינת של ההליך. החייב רשאי: לפרוע את החוב ; לטעון טענת "פרעתי", אשר במסגרתה טוען החייב כי מילא אחר פסק הדין או שאינו חייב עוד למלא אחריו; להגיש בקשה לצו תשלומים ; לבקש חקירת יכולת.

נושא נוסף עניינו באיחוד תיקים של החייב ובכלל זה: בקשה לאיחוד תיקים – לפי בקשת החייב או לפי החלטת ראש ההוצאה לפועל לאחר הכרזה על החייב כמוגבל באמצעים.

במסגת הליכי ביצוע מיוחדים בלשכת ההוצאה לפועל ניתן להגיש "בקשה לביצוע שטר או שיק", ולמעשה רואים בשטר כאילו היה פסקי דין. במסגרת הליך זה, קמה לחייב הזכות להגיש התנגדות לביצוע השטר. במצב דברים זה מעכב ראש ההוצאה לפועל את ביצוע השטר נגד החייב ומעביר את התיק שהוגש לו לבית המשפט המוסמך לדון בתביעה על פי השטר. מעתה ואילך, כאשר הועברו מסמכי הבקשה לביצוע השטר וההתנגדות לבית המשפט, יהא דינה של בקשת הביצוע כדין תביעה בסדר דין מקוצר, ודין ההתנגדות כדין בקשת רשות להתגונן.