יצירת קשר
נשמח לענות לכל שאלה, אנא מלאו את הפרטים וניצור קשר בהקדם.
חדלות פירעון ופשיטת רגל

כעורכי דין לחדלות פירעון ופשיטת רגל, נעניק ליווי וייצוג משפטי בתחומים הבאים:

  • הגשת בקשת לצו כינוס נכסים ופשיטת רגל
  • בקשה למתן הפטר
  • בקשה לפי ס' 19א לפקודת פשיטת הרגל
  • הסדר נושים ללא הכרזה

משרדנו הינו בעל ניסיון ומומחיות רבה בייצוג חייבים בהליך פשיטת רגל.

משרדנו ייצג שורה ארוכה של חייבים במסגרת הליך כינוס נכסים ופשיטת רגל עד מתן הפטר.

משרדנו מעניק ליווי משפטי מקצועי ומסור ובתוך כך, פועל בין היתר, מיד עם הגשת הבקשה לצו כינוס, לעכב את כלל הליכי ההוצאה לפועל כנגד החייב.

משרדנו פועל תוך הפעלת יצירתיות משפטית, לקביעת צו תשלומים נמוך ככל הניתן, מחד, ולמתן הפטר חלוט מהיר ככל שניתן, מאידך.

במסגרת הליווי שמעניק משרדנו לחייבים שפונים להליך פשיטת רגל, משרדנו מלווה את לקוחותיו מרגע הגשת הבקשה לצו הכינוס ועד לקבלת צו ההפטר המיוחל מבית המשפט.

משרדנו יפעל לטובת החייב אף בנושאים הבאים: פתיחת חשבון בנק ; עיכוב ו/או ביטול הליכים והגבלות בהוצאה לפועל ; ביטול זמני של צו עיכוב יציאה מן הארץ ; ביטול הגבלת רישיון נהיגה ועוד.

הליך כינוס נכסים ופשיטת רגל – מבט כללי

מטרתו של הליך כינוס הנכסים, כשמו כן הוא, להביא לכינוס כלל נכסיו של החייב וזאת אל מול כלל נושיו של החייב, במילים אחרות – חייב אשר הגיע למצב בו הוא חדל פירעון כלומר סך כל חובותיו והתחייבויותיו עולה על סך כל הכנסותיו – רשאי לומר "עד כאן" ולפנות בבקשה לבית המשפט המחוזי להכריזו כפושט רגל, על כל המשתמע מכך.

חובותיו של חייב וכן נושיו עשויים להיות מגוונים ומסוגים שונים, כאשר ביחס לכל סוג של חוב או סוג של נושה התייחסות אחרת. בין סוגי החובות ניתן למנות: חוב בשל תיק הוצאה לפועל (שטרות/פסק דין/ תביעה על סכום קצוב), תובענות רגילות, ואף חובות לרשויות המס (מע"מ/מס הכנסה), אולם לאלה עשויות להיות משמעות שונה וקדימות שונה בבואנו להגדיר את סדרי הנשייה. בין סוגי נושיו של חייב ניתן למנות נושה רגיל או נושה בדין קדימה.

הליך פשיטת הרגל תובע מאת החייב קיומם של דרישות לא מעטות: עליו לעמוד בצו התשלומים כפי שנקבע בצו הכינוס, עליו להגיש דוחו"ת דו-חודשיים בדבר הכנסותיו והוצאותיו (לרבות של התא המשפחתי), להגיע לחקירה כל אימת שיתבקש, עליו להימנע מליצור חובות חדשים וכמו כן מוטלות על החייב מגבלות שונות, למשל: החייב אינו רשאי ליטול הלוואות ו/או אשראי וכמו כן אינו יכול לייסד חברה ו/או לעשות שימוש בשיקים. אולם, חייב רשאי לנהל חשבון עו"ש במוסד בנקאי ללא יתרה שלילית בחשבונו.

יחד עם זאת, חייב אשר מבקש לנהל עסק במהלך ההליך כינוס הנכסים, רשאי לבקש זאת מבית המשפט, ולעיתים קרובות, בית המשפט מתיר לחייב לנהל בית עסק וזאת בכפוף למגבלות שונות.

ברבות הזמן וככל שהחייב, בין היתר, מקיים את הוראות צו הכינוס ועומד בתנאי פקודת פשיטת הרגל, רשאי הוא להגיש בקשה לבית המשפט לקבלת צו הפטר חלוט על כלל חובותיו ובכך "לפתוח דף חדש בחייו".

הרפורמה החדשה בהליך פשיטת הרגל

כחלק מהגשמת התכליות בהליך פשיטת הרגל ובמסגרת החקיקה הקיימת, עדכן כונס הנכסים הרשמי ביום 1 בספטמבר 2013 רפורמה חדשה הנוגעת לניהול הליכי פשיטת הרגל – וזאת בנוגע להליכים הנפתחים לבקשת החייב.

בתוך כך, נקבע מנגנון מובנה, יעיל ואף צודק של הליך כינוס הנכסים, במתכונת החדשה שלו.

המנגנון החדש יערוך את האיזון המתבקש בין האינטרס של החייב תם הלב בשיקום כלכלי בדרך של הפטר מחובותיו וזכותו לקיום מינימלי ולחיים בכבוד, מחד, ובין האינטרס של הנושים כאשר כאן נלקח בחשבון נושא פירעון הוגן ושוויוני (בהתאם ובכפוף להוראות הדין) של החובות כלפיהם וההגנה על זכות הקניין שלהם, מאידך.

כאמור, הרפורמה בהליכי פשיטת רגל מתייחסת, ככלל, לבקשות לפשיטת רגל שהוגשו ע"י חייבים, כאשר כל בקשת חייב שהוגשה מיום 1.9.2013 ואילך חוסה תחת עיקרי ותנאי הרפורמה.

מה כוללת הרפורומה? בתוך 18 חודשים מיום הגשת הבקשה לפשיטת רגל, מוגשת, ע"י המנהל המיוחד (שמונה ע"י בית המשפט), תכנית פירעון כאשר משמעותה הינה מתן הפטר מותנה לכלל חובותיו של החייב. בתוך כך, תביעות החוב אשר הוגשו ע"י נושיו של החייב תיבדקנה, במידת הצורך, בתוך פרק זמן של 9 -12 חודשים.

עד למועד הגשת תכנית הפירעון המומלצת, נדרש החייב לעמוד בתנאים והוראות צו הכינוס, הכוללים בין היתר הגשת דו"ח דו חודשי בדבר הכנסותיו והוצאותיו, כמו כן נדרש החייב לעמוד בתשלום החודשי לקופת הכינוס כפי שקבוע בצו הכינוס.

חייב אשר הסכים לתכנית הפירעון המוצעת, יתבקש בית המשפט להעניק לו הפטר חלוט מכלל חובותיו ובכך בא ההליך לכלל סיום.

חשוב להדגיש כי קיימות גם סנקציות בשל פיגורים בתשלומים: 3 פיגורים יגררו הארכת התכנית ב-6 חודשים, 6 פיגורים ב- 12 חודשים ו- 9 פיגורים יביאו לביטול ההליך.

לעוד פרטים, הנכם מוזמנים לפנות אלינו לייעוץ.